จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอ
ปทุมราชวงศา ยอดผู้บริจาคจำนวน 156 ราย บริจาคอวัยวะ 1 ราย บริจาคดวงตา 1 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ