จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างไทวัสดุ จ.ตรัง
มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 42 ราย ได้โลหิต 33 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 13,200 ซีซี

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง