จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางจินจณา โอสถธนากร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้คณะกรรมการ-สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง
มีผู้่บริจาคโลหิต 181 ราย ได้โลหิต จำนวน 69,350 ซีซี มีผู้บริจาค ดวงตา จำนวน 5 ราย อวัยวะ จำนวน 5 ราย ร่างกาย จำนวน 4 ราย

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย