จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้คณะกรรมการ - สมาชิก
เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 6 ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และสำนักงานสารธารณะสุขจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าเชียงราย มีผู้บริจาค 49 ราย ได้โลหิต 20,150 ซีซี และมีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 19 ราย และดวงตา 20 ราย

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย