จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 125 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 56,250 ซีซี

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย