จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่25 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบให้นางสาวสุดาภรณ์ สำราญ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 63 ราย ได้รับโลหิต 28,350 ซีซี ผู้จำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ
จำนวน 5 ราย

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง