จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกรับบริจาคโลหิตอำเภอบัวเชด ณ หอประชุมโรงเรียนบัวเชดวิทยา ได้โลหิตจำนวน 238 ราย ได้ดวงตาจำนวน 5 ราย
ได้อวัยวะจำนวน 5 ราย

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์