จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการพร้อมด้วยสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ทีมนางพิเศษ สุขภาคกุล) และธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สุราษฎร์ธานี
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1
ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิตจำนวน 68 ยูนิต ไม่ผ่านการคัดกรอง 17 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
3 ราย และอวัยวะ 2 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี