จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการพร้อมด้วยสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ทีมนางกฤตย์เอื้อ โพธิ์พิชยกุล ) และธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอท่าชนะ จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการ
อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต 92 ยูนิต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี