กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก

เมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2560. นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนบ้านตาก " ประชาวิทยาคาร "

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก