จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ ห้างแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 42 ราย เป็นโลหิต 14,700 ซี.ซี.
ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และร่วมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน