จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 40 ราย เป็นโลหิต 16,200 ซี.ซี. ผู้บริจาคอวัยวะ 1 ราย ดวงตา 1 ราย ร่างกาย 1 ราย ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ได้ประชาสัมพันธ์
เชิญชวน และร่วมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน