จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท สกลวี.ซี.มอเตอร์ จำกัด (ฮอนด้า สกลนคร)
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุวรรณ์ ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกลวี.ซี.มอเตอร์ จำกัด และคณะ ร่วมบริจาคโลหิต
พร้อมบริจาคเงินให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร จำนวนเงิน 10,000 บาท ในครั้งนี้ มีผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 1 ราย มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น
จำนวน 78 ราย ได้โลหิต 31,200 ซีซี

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร