จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองกำกับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๑๐๑ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๔๐,๔๐๐ ซี.ซี. ดวงตา ๒ ราย และอวัยวะ ๕ ราย

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์