จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุดาภรณ์ สำราญ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง
ณ หอประชุมอำเภอไชโย มีผู้มาบริจาคจำนวน 93 ราย คิดเป็น 41,850 ซีซี และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน
2 ราย บริจาคร่างกาย จำนวน 2 ราย

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง