จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี
ร่วมกับโรงพยาบาลอินทร์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากอาจารย์ นักศึกษา โรงเรียนอินทร์บุรี ได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 41 ราย รับบริจาคดวงตา 3 ราย
อวัยวะ 2 ราย ณ โรงเรียนอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี