จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต " ทำความดี
บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ " ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม
อำเภอบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ได้โลหิต 97 คน (ยูนิต) 43,650 ซีซี บริจาคไม่ได้ 35 ราย แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา 5 ราย บริจาคอวัยวะ 4 ราย และอุทิศร่างกาย 2 ราย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี