จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับศูนยคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  ณ  หอประชุมอำเภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 282 ราย ได้โลหิต จำนวน 112,800 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบ
ใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี