จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและคณะ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายกมล โพธิ์เกตุ อายุ 59 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 40
หมู่ 5 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผู้เสียชีวิตได้บริจาคดวงตาจำนวน 2 ข้าง ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วย
กระจกตาพิการ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเงินช่วยเหลือจัดการศพจำนวน 1,500 บาท ณ วัดบ้านเห็ดไค ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม