จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอสอง ออกรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสอง ได้โลหิต จำนวน 72 ยูนิต มีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 15 ราย ดวงตา
จำนวน 29 ราย

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่