จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ บริษัทศิวะบาร์ณาในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน ๑๕ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๖,๐๐๐ ซี.ซี.

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์