จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมโรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริจาคโลหิต 63 ราย ได้โลหิต จำนวน 25,200 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 15 ราย อวัยวะ 9 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็ม
ผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี