จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหารและคณะกรรมการพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยอดผู้บริจาคโลหิต 84 ราย คิดเป็นปริมาณ 29400 ซีซี บริจาคดวงตา 24 ราย บริจาคอวัยวะ 28 ราย

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร