จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์  บุษยพรรณพงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอพรเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ อำเภอพรเจริญ ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลบึงกาฬ และอำเภอพรเจริญ
โดยมีผู้บริจาคโลหิตโดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 208 คน ที่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 165 ราย ได้โลหิต จำนวน 165 ถุง รวม 68,650 ซีซี ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ