จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาม 2560 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 308 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 230 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 78 ราย ได้โลหิต 92,000 ซีซี.

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา