จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมกับโรงพยาบาลอินทร์บุรี
ออกรับบริจาคโลหิตจากอาจารย์ นักศึกษา โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 49 ราย รับบริจาคดวงตา 3 ราย อัวยวะ 3 ราย ณ โรงเรียน
บางระจันวิทยา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี