จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพ็ญศรี สุขเขียว
กรรมการเหล่ากาชาด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอเคียนซา
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเคียนซา ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต 147 ยูนิต ไม่ผ่านการคัดกรอง 10 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 1 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี