จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬร่วมกับหน่วยงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลบึงกาฬและอำเภอเมือง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุม
อำเภอเมืองบึงกาฬ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 144 คน ผ่านการคัดกรอง จำนวน 144 คน ได้เลือด 144 ถุง จำนวนโลหิตที่ได้ 58,600 ซีซี และมี
ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย อวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ