จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จ.สตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือด รพ.สตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โดยมี พระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล  พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดสตูล  ร่วมบริจาคโลหิต  ณ  วัดสตูลสันตยาราม (วัดป่าช้าไทย) ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล โดยมีผู้บริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น 24 ราย คิดเป็นปริมาณ

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล