จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ประจำปี 2560 ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง มีผู้บริจาคโลหิต
ทั้งหมด 194 ราย ได้โลหิต 69 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 27,200 ซีซี.

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง