จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรีร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ ที่ว่าการ อำเภอท่าม่วง อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี