จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบให้นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทรี์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
ได้ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 199 ราย อวัยวะ 5 ราย ดวงตา 5 ราย

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์