จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จ.สตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือด รพ.สตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล และเจ้าหน้าที่ อ.เมืองสตูล ให้การต้อนรับและร่วมบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมที่ว่าการ อ.เมืองสตูล
มีผู้บริจาคโลหิตได้ 39 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตทั้งที่ 19,500 ซีซี

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล