จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางดลใจ จองพานิช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางวณิชชา บุญธรรม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี