จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่  10  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสิงห์บุรี
ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 ลานไอที ห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นสโตร์ ได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 51 ราย ณ ชั้น3 ลานไอที
ห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นสโตร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี