จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางโสภาพร ศักดิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
เหล่ากาชาด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัทนทีชัย จำกัด จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้องประชุม บริษัท นทีชัย จำกัด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ได้รับโลหิต 33 ยูนิต ไม่ผ่านการคัดกรอง
4 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย และอวัยวะ 3 ราย คุณโสภาพร ศักดิ์ศรีสุวรรณ และ คุณสมจิตต บุญยเศรษฐ กรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุน ไข่ต้ม/ซ้อตเมคกี้ ในการจ้ดกิจกรรมในครั้งนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี