จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริษัท ไทยกอง จำกัด มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 47 ราย ได้โลหิต 43 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต
17,200 ซีซี.

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง