จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก เหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรีร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี