จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้โลหิตจำนวน 79 ยูนิต 23,700 ซีซีและมีผู้บริจาค
อวัยวะ จำนวน 3 ราย และบริจาคดวงตา 3 ราย

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่