จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นางดวงพร พงษ์ศรีกูร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
อำนาจเจริญ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และบิ๊กซีอำนาจเจริญ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาคจำนวน 126 ราย และบริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ