จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ”
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิตจำนวน 84 ราย
ปริมาณโลหิต 37,800 ซีซี ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา