จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ณ เทศบาลตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง ได้โลหิตจำนวน 51 ยูนิต
15,300 ซีซี

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่