กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมกับ รพร. ท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา
นักศึกษา ร.ด. ที่โรงเรียนท่าบ่อ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๑๐๖ ราย ได้โลหิต ๔๒,๔๐๐ ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ