จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้คณะกรรมการ-สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ. หอประชุมอำเภอพญาเม็งราย
มีผู้่บริจาคโลหิต 47 ราย ได้โลหิต จำนวน 20,450 ซีซี มีผู้บริจาค ดวงตา จำนวน 10 ราย อวัยวะ จำนวน 10 ราย ร่างกาย จำนวน 3 ราย

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย