จังหวัดพิษณุโลก

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2553

จังหวัดพิษณุโลก