จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเลยร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 162 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 72,900 ซีซี และผู้ประสงค์บริจาคดวงตา
และอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย