จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเลยร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 108 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 48,600 ซีซี ผู้ประสงค์บริจาคดวงตา
และอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย