จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8
ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 111 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 49,950 ซีซี และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ
จำนวน 1 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย