จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 125 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 56,250 ซีซี

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย