จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 209 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 94,050 ซีซี และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย